O VAMPÝRECH

        Vampýr živí se krví lidských obětí, neboť vampýr jest odporným parazitem.

        Laik neměl by provokovati vampýra česnekem či božím křížem, 

        ani pouštěti se do likvidace vampýra osikovým kůlem, 

        leč k tomu je třeba povolati zkušeného upírobijce.

        Vampýři, svým vzhledem, žel, tolik podobní lidem,

        mají vlčí oči a i srdce mají vlčí. 

        Jejich nelidská krása je příznakem jejich poruchy -

        chybějící duše.               Bestiář, strana 47